Σελίδα αδειοδότησης

Προσπελάζετε υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου που λειτουργούν και υπόκεινται σε διαχείριση από την Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited, μια εταιρεία που αδειοδοτείται και ελέγχεται από την Εταιρεία Αδειοδοτήσεων του Γιβραλτάρ σύμφωνα με τον Νόμο περί των τυχερών παιγνίων του Γιβραλτάρ (αριθμοί αδειών RGL αρ. 039 και RGL αρ. 022).

Από την 1η Νοεμβρίου 2014, οι υπηρεσίες τυχερών παιγνίων στο Η.Β. θα λειτουργούν και θα υπόκεινται σε διαχείριση από την εταιρεία 888 UK Limited, μια εταιρεία που αδειοδοτείται και ελέγχεται από την Επιτροπή τυχερών παιγνίων του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τον Νόμο περί των τυχερών παιγνίων του Η.Β. (Αρ. άδειας απομακρυσμένου στοιχηματισμού 000-039028-R-319297-0016).